Fundacja „Siła kobiety”

Jest to fundusz charytatywny mający na celu pomoc Ukrainkom za granicą

Symbol – „Harmonia”

Odwrócony kwadrat z promieniami na zewnątrz symbolizuje samowystarczalność, wzrost i interakcje ze światem. Cztery kwadraty opowiadają o owocności wysiłków i o tym, jak nowe drzwi zawsze otwierają się przed tymi, którzy chcą zacząć pracować swoimi celami.

Nasza misja

  • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalność charytatywna;
  • podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania słowiańskich tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 

 

Wesprzyj

Bank PKO BP konto:  22102052420000200205603370

Fundacja “Siła kobiety” 

 

Wolontariat

Jeśli tak jak nam, zależy Tobie na wsparciu i pomocy ludziom potrzebującym, chcesz poznać nowych ludzi, interesujesz się sprawami charytatywnymi lub po prostu chcesz nauczyć się nowych umiejętności, to wolontariat może być dla Ciebie świetnym rozwiązaniem.


Bycie wolontariuszem “Siły kobiety” daje szansę zmienić życie na lepsze.

Potencjalne formy wolontariatu:
– pomoc przy konkretnych projektach
– pomoc w działaniach fundacji
– i wiele innych

Wypełnij formularz lub napisz do nas i zostań wolontariuszem Fundacji Siły kobiety.