Przejdź do treści

Rzeczywiste projekty

Język Polski

Szkoła językowa działać będzie w formule otwartej, co oznacza,
że w każdej chwili będzie można do niego dołączyć.
Bariera językowa stanowi wysoką poprzeczkę w integracji osób z Ukrainy z nowym środowiskiem,
ale jak wynika z raportów międzynarodowych organizacji zajmujących się imigrantami i uchodźcami
wynika, że wsparcie językowe jest niezwykle ważne w procesie integracji i asymilacji nowych
obywateli. Poprzez organizację zajęć językowych chcemy wesprzeć włączanie uczestników w
społeczność polską, zależy nam na tym, by poczuli, że oswajają otaczającą ich rzeczywistość i byli jak
najmniej zagubieni w obcym kraju.

Facylitację spotkań powierzamy osobie,
Ukraince, która ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, ale też
wieloletnie doświadczenie życia w Polsce, wie w jakich sytuacjach najczęściej znajdują się osoby,
które przybywają do Polski jakiego słownictwa potrzebują, by móc sobie poradzić.

Szkoła językowa działać będzie w formule otwartej, co oznacza,
że w każdej chwili będzie można do niego dołączyć.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00.

Art-terapia dla dzieci i dorosłych

Sztuka jest zarówno łącznikiem międzyludzkich relacji, jak również narzędziem pracy, pozwalającym na otwartą i swobodną ekspresję i wyrażenie swoich emocji i potrzeb. Sztuka jest także tym, co zbliża nasze kraje, stąd warsztaty z rysunku będą pomostem w międzynarodowym porozumieniu.

Celem zajęć jest przede wszystkim integracja grup międzypokoleniowych, ale także wsparcie ich rozwoju i
kompetencji międzykulturowej,

Ma to pomóc w radzeniu sobie z emocjami związanymi z wojną w Ukrainie. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu.

„Klub Literacki”

Grupa skierowana jest w szczególności do seniorów, którzy niezwykle potrzebują wspierających relacji w obliczu utraty wszystkiego, na czym im zależało, za czym stali murem.

Teraz często samotni, potrzebują wspierającej społeczności, w ramach której mogą podzielić się swoimi historiami, opowiedzieć o tym, za czym tęsknią, zintegrować i zrelaksować przy muzyce.

Tematyka spotkań dotyczy zdrowia, historii, kultury i literatury. Ponadto osoby starsze mogą podzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami, a co najważniejsze, poznać osoby starsze w Polsce i nawiązać z nimi dobre relacje.

Spotkania klubu co czwartek o 17.00.

Spotkania odbywają się także na świeżym powietrzu.
Klub jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych seniorów.

Witamy u nas!

Aby uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz opinii!